Odvjetnički ured Rudolf Lorena - Sv. Teodora 2, 52100 Pula - Telefon: 052 591 277 - E-mail: kontakt@odvjetnik-rudolflorena.hr

Odvjetnički ured Rudolf Lorena

Odvjetnički ured
Rudolf Lorena, Pula

Kontakt


Odvjetnički ured Lorena Rudolf

Sv. Teodora 2, 52100 Pula

Tel: 052 591 277

E-mail: kontakt@odvjetnik-rudolflorena.hr

Web: www.odvjetnik-rudolflorena.hr

Uredovno vrijeme - ponedjeljak - petak od 8,00 do 16,00 sati

Primanje stranaka - prema prethodnom dogovoru

Lokacija

Lokacija