Odvjetnički ured Rudolf Lorena - Sv. Teodora 2, 52100 Pula - Telefon: 052 591 277 - E-mail: kontakt@odvjetnik-rudolflorena.hr

Odvjetnički ured Rudolf Lorena

Odvjetnički ured
Rudolf Lorena, Pula

Dobrodošli na web stranice Odvjetničkog ureda Rudolf Lorena!


Poštovani,

Odvjetnički ured u zastupanju domaćih i inozemnih pravnih i fizičkih osoba područje rada bazira na trgovačkom i građanskom pravu u širem smislu, te obrađuje pravnu problematiku vezanu za:

  • trgovačko pravo - osnivanje i statusne promjene trgovačkih društava, upis osnivanja i promjene u sudski registar trgovačkog suda, izrada svih normativnih akata uključivo i područje radnog prava, zastupanje u trgovačkim sporovima
  • stvarno i zemljišno-knjižno pravo - uknjižbe prava vlasništva, sastav kupoprodajnih, darovnih, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o diobi, o uspostavi etažnog vlasništva te drugih vrsta ugovora, usklađivanje katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja nekretnina uz rješavanje otvorenih vlasničkopravnih pitanja, utvrđenja i zaštita prava vlasništva, izrada i priprema akata za postupke dobivanja koncesije, pokretanja postupka izvlaštenja te upravnih postupaka radi ishođenja lokacijskih i drugih dozvola,
  • ovršno pravo - zastupanje u javnobilježničkim, javnoovršiteljskim i sudskim postupcima radi naplate potraživanja
  • odštetno pravo - postupci protiv osiguravajućih i drugih društava radi naknade štete iz područja povreda na radu, prometnih i drugih nezgoda,
  • izradu svih vrsta ugovora te drugih pravnih akata radi realizacije navedenih pravnih grana, kao i zastupanje na sudovima (općinskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, vrhovnom, prekršajnom) i upravnim tijelima vezano za predmetno područje rada.
  • pomorsko pravo - prvi upis jahte i brodice u upisnik, upis promjene podataka u upisnik, zastupanje kod Lučke kapetanije

Osim u ovom uredu u Puli, odvjetnička djelatnost se obavlja i putem povezanih odvjetničkih ureda u Puli.

Profesionalna komunikacija s odvjetničkim uredom moguća je i na talijanskom jeziku.

S poštovanjem,

Odvjetnik Rudolf Lorena